Terug naar zoekresultaten

Diensthoofd Av omgeving en wonen

Gemeente Tervuren Tervuren
07/02/2020 Functie: Leidinggevend Regio: Vlaams-Brabant, Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Het diensthoofd omgeving en wonen leidt, organiseert en coördineert de dienst
omgeving & wonen en volgt de dagelijkse werking ervan op. De dienst omgeving en
wonen staat in voor de ruimtelijke ordening, het woonbeleid, het stedenbouwkundig
beleid, de behandeling van omgevingsvergunningen en de handhaving die betrekking
heeft op deze domeinen.
De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische
wijze, waarbij het team zodanig wordt aangestuurd en ingezet dat efficiënt en kwalitatief
werk wordt geleverd en dat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden
gerealiseerd.
 

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: Samenwerken en betrokken zijn en kwalitatief handelen  (kerncompetenties), medewerkers gedifferentieerd kunnen aansturen, coachen, netwerken opbouwen en onderhouden, overtuigen, beleidsparameters bepalen, processen en procedures vorm geven, veranderingsmanagement, scorend vermogen.

Je bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat werd gelijkgesteld met universitair onderwijs.

Je hebt de Belgische nationaliteit

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te kunnen worden als gemeentelijke omgevingsambtenaar conform het decreet van 25 april 2014 en de uitvoeringsbesluiten van dit decreet namelijk:

  • houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A;
  • beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar.

Aanbod

Een voltijds statutaire functie als diensthoofd omgeving en wonen Av

De minimum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau A1a aan 0 jaren geldelijke anciënniteit: € 3.107,98
De maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau A3a: € 5.469,19.

Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 10 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

Flexibele werkuren.  Minstens 33 verlofdagen op jaarbasis.  Per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ter waarde van 7 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.  De abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald.  Bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,24 euro per km toegekend.  Gratis hospitalisatieverzekering

Contact


Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu