Terug naar zoekresultaten

Manager omgeving

Lokaal bestuur Aartselaar Aartselaar
09/07/2024 Functie types: Omgeving & ruimtelijke planning Regio's: Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als manager omgeving sta je in voor het uitbouwen van je cluster door projectmanagement. Je leidt, coacht en optimaliseert de werking van je teams. Je doet dit onder meer door je dienst als partner mee in nieuwe beleidsverhalen te laten stappen en door het uniformiseren en optimaliseren van processen en werkmethoden.

Jouw diensten vervullen een belangrijke loketfunctie binnen de gemeente : een klantvriendelijke dienstverlening garanderen is dan ook een centrale uitdaging.

Je hebt oog voor de verschillende belangen en handelt hierin steeds op een diplomatische manier.

Jouw expertise op het vlak van ruimtelijke planning, stedenbouw en/of milieu en duurzaamheid kan je hierin goed benutten. Je speelt immers een sleutelrol in de ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op een duurzame, leefbare en ecologisch verantwoorde  omgeving.

Je bent tevens lid van het managementteam.

 

Jouw voornaamste takenpakket bestaat uit:

 • Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting voor alle milieu-, stedenbouw- en ruimtelijke planningsactiviteiten : je werkt beleidsvoorstellen uit ter realisatie van de beleidsdoelstellingen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de deskundigen in stedenbouw, milieu
 • Je beheert en optimaliseert processen voor openbare ruimtelijke ordening en ontwikkeling, milieu- en natuurbeheer en duurzaamheid met het oog op een efficiënte en effectieve dienstverlening
 • Je houdt hierin het toezicht op de naleving van alle toepasselijke lokale , regionale en nationale wetgeving;
 • Je stuurt dagelijks aan, inspireert, motiveert en coacht je medewerkers;
 • Je werkt samen met bedrijven, overheids- en andere organisaties, burgers om duurzame projecten te realiseren die de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties ondersteunt;
 • Je neemt budgettaire verantwoordelijkheid op en volgt dit nauwgezet op ;
 • Je bent strategische partner in het managementteam en biedt hierin ondersteuning bij alle vraagstukken die betrekking hebben op jouw cluster.

Profiel

Voor deze functie zoeken we een enthousiaste collega:

die zich herkent in de volgende waarden: Samenwerken – Klantgericht – Vertrouwen – Verantwoordelijk - Respect

en die over de volgende competenties beschikt:

 • Communiceren op verschillende niveaus
 • Plannen en organiseren
 • Probleemoplossend en optimaliserend werken
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Coachen en andere leiderschapsvaardigheden
 • Besluitvaardig
 • Flexibiliteit

 

We vragen van jou dat:

 • Je een diploma master op zak hebt en/of dat  je gelijkwaardige ervaring kan voorleggen.
 • Je geboeid bent door de wereld van stedenbouw, ruimtelijke ordening en/of milieu en duurzaamheid en hierin al wat kennis en ervaring hebt opgebouwd.
 • Je ervaring hebt met het implementeren en opvolgen van projecten.
 • Je snel inzicht kan verwerven in de dynamiek van de verschillende processen en activiteiten gelinkt aan deze domeinen om de dienst te kunnen uitbouwen.
 • Je bereid bent een enkele keer prestaties te verrichten buiten de normale diensturen.
 • Je een blanco bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen.

Aanbod

Wij bieden jou :

 • een verloning op masterniveau; alle relevante ervaring wordt meegenomen
 • een ruim extra-legaal voordelenpakket
  • 35 dagen vakantie + 14 feestdagen
  • 35,5 uren-werkweek
  • Flexibele glijtijden met ruime recup-mogelijkheden voor eventuele meeruren
  • Maaltijdcheques van € 8/dag
  • Groepsverzekering (2de pijler) betaald door werkgever
  • Hospitalisatieverzekering
  • Thuiswerk tot 2 dagen/week
  • Ecocheques
  • Eindejaarspremie
 • een GSM-abonnement + laptop.

Contact

Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor meer info contact opnemen met goedele.desutter@aartselaar.be (vanaf augustus) of met michael.dedonder@aartselaar.be

 • In september word je uitgenodigd voor een mondeling gesprek en een kleine schriftelijke proef.
 • Een development center volgt wanneer we jou helemaal zien zitten als toekomstige collega.

 

 

Personeelsdienst - Lokaal Bestuur Aartselaar

Baron van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar

Mail: personeel@aartselaar.be - Tel.: 03 870 16 07

Solliciteer nu