Terug naar zoekresultaten

maatschappelijk assistent dienst schuldbemiddeling Waasland

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
04/07/2024 Functie types: Juridisch, Maatschappelijk werk Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Je werkt in wettelijke tandem samen met de juristen aan wie je ook rapporteert. Je voorziet in psychosociale begeleiding en staat in voor sociaaljuridische dienstverlening aan de mensen voor wie de dienst is aangeduid als schuldbemiddelaar. Binnen dit gerechtelijk kader kan je al je skills als maatschappelijk assistent toepassen en help je mensen op een menswaardige manier de collectieve schuldenregeling tot een goed einde te brengen. Je weet je goed te positioneren in je rol als schuldbemiddelaar met bewaking van het noodzakelijk evenwicht tussen de belangen van de schuldenaar en de schuldeisers. 
Je komt terecht in een werkomgeving waar stiptheid en verantwoordelijkheidszin belangrijk zijn en een  analytisch denkvermogen wordt verwacht. 
Ervaring in een dienst schuldbemiddeling of de basisopleiding schuldbemiddelaar hebben gevolgd, is een troef maar geen vereiste. Met een gezonde leergierigheid helpt het team je graag verder voor de nodige ondersteuning en opleiding.

Overtuigd? Dan voorzien we ook voor jou graag een warm onthaal.
 

Profiel

Profiel

Zin in uitdaging – verantwoordelijkheidszin – teamplayer - (pro)actief - probleemoplossend denkvermogen

Algemene voorwaarden

Op woensdag 14 augustus 2024 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

je bent van onberispelijk gedrag

je geniet de burgerlijke en politieke rechten

je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek - op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het bestuur)

je bent in het bezit van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent – bij voorkeur afstudeerrichting maatschappelijk advisering

je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;

praktische proeven en/of schriftelijke proeven en/of gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

We bieden jou een contract voor onbepaalde duur met een inloopperiode van 10 maanden, waarna een evaluatie volgt.

aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer

interessante verlofregeling

relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum       12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen

minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 3030,89 EUR bruto

met 12 jaar anciënniteit: 3519,85 EUR bruto

loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds - statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Contact

Sta je te popelen om ons team te versterken? Inschrijven kan tot ten laatste woensdag 14 augustus 2024 (datum poststempel of e-sollicitatie telt). Vergeet niet je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op te laden. Zonder deze verplichte documenten kunnen wij je kandidatuur niet aanvaarden.

Solliciteer nu