Terug naar zoekresultaten

kinderbegeleider (deeltijds, contract bepaalde duur)

Gemeente Evergem Evergem
15/05/2024 Functie types: Kinderopvang Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Je begeleidt kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang en dit zowel voor- en naschools als tijdens de schoolvakanties. De tijd die kinderen doorbrengen in de buitenschoolse kinderopvang beschouw je zoveel mogelijk als vrije tijd en vul je op een zinvolle manier in. Je verstrekt informatie met betrekking tot de buitenschoolse kinderopvang en dit naar alle betrokkenen.

Profiel

Je beschikt over één van volgende diploma's:

 • een diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs
 • een diploma of getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
 • een diploma kinderbegeleider baby’s en peuters
 • een diploma of certificaat begeleider (buitenschoolse) kinderopvang
 • een certificaat educatief kinderwerker of kinderzorg
 • of  je beschikt over drie jaar functierelevante ervaring.

Je vertoont een gedrag in overeenstemming met de functie
(dit wordt getoetst aan het uittreksel uit het strafregister model 2 = type 596.2). Het ingediende attest mag niet ouder zan 1 maand.

 

Aanbod

Een deeltijds (19, 14 of 8 uren per week) contract voor bepaalde duur voor 4 maanden.

 • Een geïndexeerde bruto maandwedde van ten minste:
  1184,264 euro (19/38)
  872,61 euro (14/38)
  De maandwedde is afhankelijk van je eventuele anciënniteit. Alle relevante privé-anciënniteit en anciënniteit uit een zelfstandige activiteit kan in rekening gebracht worden. Ervaring uit de openbare sector telt onbeperkt mee. De anciënniteit wordt verrekend à rato van de geleverde prestaties voor prestaties tot en met 31 december 2007. Vanaf 1 januari 2008 worden alle functierelevante prestaties als voltijds meegerekend. Voor de berekening tellen wel enkel volledig gepresteerde maanden in aanmerking. Je levert zelf het bewijs van je beroepservaring of van je tewerkstelling in de openbare sector.

 • Maaltijdcheques van 8,00 euro per 7,36/38 (waarvan 6,91 euro door de werkgever en 1,09 euro door de werknemer)
 • Ecocheques
  100 euro bij halftijdse prestaties en een volledige referteperiode gewerkt
  73,69 euro bij 14/38 en een volledige referteperiode gewerkt
  42,11 euro bij 8/38 en een volledige referteperiode gewerkt

 • Gratis hospitalisatieverzekering (basisformule) van zodra 6 maanden in dienst
 • Tweede pensioenpijler (3%)
 • Vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer (terugbetaling sociale abonnementen)
 • Fietsvergoeding (35 cent per km)
 • Fietslease van zodra 6 maanden in dienst
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Vorming, training en opleiding (ook tijdens de werkuren)

 

Contact

Meer info vind je terug in de informatiebundel

Solliciteer nu