Terug naar zoekresultaten

Student: technisch beambte schoonmaak: zomer 2024

Stad Zottegem Zottegem
15/05/2024 Functie types: Onderhoudspersoneel Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De dienst Onderhoud staat in voor het zo efficiënt mogelijk inplannen, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaak van de eigen gebouwen van zowel Stad, AGB als OCMW om zo het patrimonium op een duurzame wijze te onderhouden en ervoor te zorgen dat bezoekers, bewoners (in geval van woonzorgcentrum) en medewerkers er op een comfortabele manier gebruik van kunnen maken.

1. Schoonmaak infrastructuur
Kwaliteitsvolle schoonmaak en verfraaiing van de infrastructuur.
Doel: verzorgen van een nette en hygiënische werkomgeving voor alle medewerkers en bezoekers; Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: reinigen van de toegewezen ruimtes volgens de opgelegde werkinstructies en planning, vaatwasmachine vullen en uitladen, correct sorteren en ophalen van afval, onderhouden van het koffiemachine, frigo's en drankautomaten, verzorgen van wasgoed (keukenhanddoeken, schotelvodden…), kunnen werken met een poetsmachine, onderhoud (was en strijk) ceremoniezaal.

2. Duurzaam omgaan met diverse producten
Materialen en energiebronnen op een duurzame en veilige manier gebruiken.
Doel: risico's verkleinen en schade beperken. Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: voorzichtig omspringen met schadelijke en gevaarlijke stoffen, duurzaam gebruik van water en energiebronnen, huishoudelijk afval sorteren, melden van situaties die aanleiding kunnen geven tot vervuiling of gevaar, gebruikte materialen en machines tijdig onderhouden, eigen lokaal en bergruimte in orde houden, zorgvuldig gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

3. Hygiëne en veiligheid
Treffen van handelingen rond hygiëne en naleven van minimale normen rond hygiëne.
Doel: mogelijke risico's en schade beperken. Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: toepassen van instructies met betrekking tot hygiëne, ingrijpen bij onhygiënische situaties en deze oplossen, meehelpen bij onderhoud en hygiëne van de werkplek.

4. Onderhoud materialen en machines
Het onderhouden van de materialen, voertuigen en machines.

Doel: het garanderen van het goed functioneren en de duurzaamheid van de gebruiksmaterialen en machines bewerkstelligen. Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: het dagelijks onderhoud van de gebruikte materialen en voertuigen.

5. Interne communicatie
Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de collega's van andere diensten en het bestuur.
Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren: Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst, signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken.

6. Ondersteuning bij evenementen
Ondersteuning bieden bij organisatie van feesten, huldigingen en recepties.
Doel: het vlotte verloop van de evenementen garanderen. Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: glazen afwassen, opruimen van de zaal, glazen klaar zetten, drankjes bedienen.

Profiel

Profiel
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband taken uitvoeren
• Je beschikt over goede sociale vaardigheden
• Je bent flexibel ingesteld
 

Voorwaarden
• Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister)
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
• Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie
• Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis

Aanbod

Indien je tewerkgesteld wordt als student technisch beambte zal je volgens een uurrooster werken tussen 7u15 en 16u30.

Je ontvangt een aantrekkelijk loon, aangevuld met een vergoeding voor het woon/werkverkeer indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer of de fiets.

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 29 mei 2024 (datum poststempel of e-sollicatie telt).

De gesprekken gaan door op vrijdag 14 juni 2024 vanaf 13u. Een exact uur wordt later afgesproken.

Interesse?

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met de personeelsdienst via vacature@zottegem.be of op het telefoonnummer 09/364 64 75.

Solliciteren?

Solliciteren kan door zo snel mogelijk de gevraagde documenten elektronisch te bezorgen via deze link: https://www.jobsolutions.be/jobs/11106-student-technisch-beambte-schoonmaak-zomer-2024 of fysiek/per post te bezorgen aan dienst “Personeel & Organisatie” (4de verdiep) - Administratief Centrum, Gustaaf Schockaertstraat 7 9620 Zottegem:

De kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet aanvaard. De verantwoordelijkheid en het bewijs voor het volledig indienen van de kandidatuur ligt bij de kandidaat.

Een kort selectiegesprekje wordt georganiseerd in functie van jouw beschikbaarheid.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht (identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je nu kandidaat en bouw mee aan het diverse Zottegem van morgen.

Solliciteer nu