Terug naar zoekresultaten

Gemeenschapswacht-vaststeller

Lokale overheid Ninove Ninove
15/05/2024 Functie types: Veiligheid & kwaliteit Regio's: Brussel, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wil jij graag bijdragen aan een proper, veilig en leefbaar Ninove? Ben je actief en werk je graag buiten? Kom je graag in contact met mensen?

Dan ben jij de geknipte kandidaat voor deze job!

Als gemeenschapswacht-vaststeller speel je een cruciale rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Met jouw alertheid en vastberadenheid draag je bij aan een veilige en aangename omgeving voor iedereen.

Solliciteer nu en maak het verschil!

Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden:

Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-16). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;

De burgerlijke en politieke rechten genieten;

Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt ;

Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

 • De Belgische nationaliteit hebben.

EN

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de regelgeving betreffende de politie over het wegverkeer en veroordelingen bedoeld in artikel 420, tweede lid, van het Strafwetboek;
 • Geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht uitmaken;

De kandidaten moeten bovenstaande bewijzen a.d.h.v. een uittreksel GAS: 596.1 – 16. Dit wordt voorgelegd aan de korpschef alvorens de kandidaturen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

EN

 • In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs;
 • OF in het bezit zijn van een getuigschrift lager secundair onderwijs of tweede graad secundair onderwijs, aangevuld met een ervaring van minstens vijf jaar ten dienste van een gemeente, die nuttig is voor het uitoefenen van de functie

EN

 • In het bezit zijn van een attest/getuigschrift basisopleiding gemeenschapswacht EN een attest/getuigschrift opleiding Gemeentelijke Administratieve Sancties;
 • OF bereid zijn deze attesten te behalen binnen een periode van 2 jaar vanaf datum van indiensttreding.

EN

 • Slagen voor de selectieprocedure.

De voorwaarden voor interne/externe mobiliteit en bevordering lees je in de informatiebrochure.

Aanbod

 • Inhoudelijke, boeiende job.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur (voltijds/deeltijds)
 • Voor een voltijdse betrekking een salaris volgens de salarisschaal C1-C3, bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 27.640,65 (geïndexeerd)

Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:  

 1. Bruto maandloon € 2.405,38– C1, trap 2, 38/38 (bij 2 jaar werkervaring)
 2. Bruto maandloon € 2.923,86 – C2, trap 10, 38/38 (bij 10 jaar anciënniteit)
 3. Bruto maandloon € 3.654,82 – C3, trap 18, 38/38 (bij 18 jaar anciënniteit)
 • Extralegale voordelen:
 1. Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt
 2. Fietsvergoeding aan 0,35 EUR per km
 3. Fietsleasing (indien contract onbepaalde duur)
 4. 2de pensioenpijler.
 5. Hospitalisatieverzekering (indien contract onbepaalde duur)
 6. Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer.
 7. Interessante verlofregeling: 35 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling.
 8. De nodige opleidingsmogelijkheden

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.

Contact

Hoe verloopt onze selectieprocedure?

Stapsgewijs, zodat jij geen kostbare tijd verliest! 

Vanaf 10 weerhouden kandidaten wordt er een preselectie georganiseerd op dinsdag 11 juni 2024. Indien je hiervoor slaagt en bij de eerste 10 hoogst scorende kandidaten hoort, word je uitgenodigd voor de praktische proef op donderdag 13 juni 2024. Slaag je ook voor dit onderdeel, mag je door naar het mondelinge gedeelte op donderdag 20 juni 2024. Als laatste stap dien je ook als geschikt worden bevonden voor het psychotechnische onderzoek (datum hiervan wordt later bepaald). 

Behaal je per onderdeel minimum 50%, in totaal minimum 60% op alle proeven samen en heb je een oordeel geschikt op het psychotechnische onderzoek? Dan word je opgenomen in de wervingsreserve.

In onze sollicitatietips lees je hoe je jou kan voorbereiden op de proeven.

Uitgebreide info en details lees je in de informatiebrochure onderaan deze pagina.

Solliciteer nu zodat je de deadline van 5 juni 2024 niet mist! 

Solliciteer nu