Terug naar zoekresultaten

Deskundige financiën

Gemeente Kapellen Kapellen
16/04/2024 Functie types: Administratie, Financiën Regio's: Antwerpen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als deskundige financiën werk je in het team van de financiële dienst en werk je nauw samen met de andere medewerkers van deze dienst. Je rapporteert aan de financieel directeur.

Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van gemeente, OCMW en autonoom gemeente-bedrijf. Daarnaast neem je ook nog een aantal andere taken m.b.t. de financiën van OCMW en gemeente op.

Je staat jouw team en de financieel directeur bij in onder andere volgende materies:

 • Opmaak, regelmatige controle, rapportering en eindejaarsverrichtingen van de dienstjaarrekening en jaarrekening;
 • Gemeentebelastingen: afhandeling van kohier (afdruk, verzending aanslagbiljetten, enzovoort);
 • Voorbereiding van de diverse betalingen, ook subsidies en toelagen;
 • Registratie van al de inkomsten in de boekhouding en rapportering naar andere diensten  daarover;
 • De BTW-aangiftes verzorgen en waken over de correcte toepassing van de BTW-regelgeving in de dagelijkse werking;
 • De debiteurenbewaking en opvolging up to date houden, erover regelmatig rapporteren en debiteurenadministratie verzorgen;
 • Voorstellen formuleren of verbeteringen integreren in de diverse processen;
 • Controle en inboeken uitgaande facturen, alsook verzorgen van een correcte en tijdige facturatie;
 • Boekhoudkundig verwerken van diverse financiële dagboeken en uitvoeren van diverse andere administratief-boekhoudkundige taken.

Indien de continuïteit van de dienstverlening erom vraagt, zal je jouw collega’s ondersteunen in hun takenpakket.

Profiel

 • Kennis van boekhouding.
 • Indien je reeds kennis hebt van de beleids- en beheerscylcus is dit een pluspunt. Zo niet, twijfel je er geen seconde aan om jou dit eigen te maken.
 • De gebruikelijke Office-toepassingen kennen voor jou nog weinig geheimen (Excel, Word, Teams, …). Je aarzelt niet om te werken met de algemene softwaretoepassingen (boekhouding, facturatie, digitaal toezicht, …).
 • Kennis van Mercurius is een pluspunt.

Daarnaast voldoe je aan de algemene aanwervingsvoorwaarden zoals opgenomen binnen de rechtspositieregeling:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis
 • slagen voor de selectieprocedure
 • een wettig verblijf in België en algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt
 • Je bent minstens in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod

Uiteraard vraag je je af wat wij jou te bieden hebben. Boven werkzekerheid en een job in de buurt (als je vlakbij woont uiteraard), hebben we een resem extralegale voordelen voor jou klaarstaan:

 • Verloning op niveau B1-B3
 • 35 vakantiedagen per jaar
  • Ben je een schoolverlater of zit je zonder verlofrechten?
  • Geen paniek, jij hebt hier bij ons wel recht op!
 • 14 feestdagen
 • Maaltijdcheques (€8 per gewerkte dag)
 • Goedkope kinderopvang
 • Fietsvergoeding aan het wettelijk maximum of vergoeding openbaar vervoer woon-werk
 • 2de pensioenpijler
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
 • Ruime opleidingsmogelijkheden
 • Een bende fijne en gezellige collega’s
 • Fietslease
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering
 • GSM en/of abonnement
 • Laptop
 • Leuke sfeer met maandelijkse sportactiviteiten of gezellige drink na het werk

Om jouw bruto maandloon wat concreter te maken, geven we je ook al onderstaande bedragen mee. Het aantal jaar anciënniteit wordt bepaald door de relevante ervaring die je uit jouw loopbaan kan meenemen (en uiteraard ook kan attesteren).

 • Brutoloon van € 2.940,86 (B1 - zonder anciënniteit - 38u)
 • Brutoloon van € 3.195,84 (B1 – 5 jaar anciënniteit - 38u)
 • Brutoloon van € 3.365,84 (B1 – 10 jaar anciënniteit -  38u)

Hier komt mogelijk nog een haard-of standplaatstoelage bij, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Contact

Gemeente Kapellen Bruggeske 1 2950 Kapellen

Solliciteer nu