Terug naar zoekresultaten

Deskundige Huisvesting

Lokaal bestuur Lede Lede
01/04/2024 Functie types: Omgeving & ruimtelijke planning Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De functie situeert zich in de cluster Omgeving. De cluster omgeving heeft tot doel de openbare ruimte en het patrimonium van het lokaal bestuur op een duurzame wijze te ontwikkelen en te onderhouden. De cluster bestaat uit de diensten ‘lokale economie’, ‘ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu’ en ‘mobiliteit en projecten’ en ‘duurzaamheid, preventie en noodplanning’.

De dienst ruimtelijk beleid, vergunningen en milieu staat in voor de ontwikkeling en opvolging van de diverse plannen m.b.t. stedenbouw en ruimtelijke ordening, met als doel de ruimtelijke samenhang van het lokaal bestuur te verbeteren. Deze afdeling groepeert de twee subdiensten ‘Stedenbouw’ en ‘Milieu en klimaat’. Deze diensten staan in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de vergunningen (o.m. omgevingsvergunningen). Zij volgen ook het grond- en pandenbeleid en het woonbeleid op, zonder hun hoofddoel ‘creëren van ruimtelijke kwaliteit’ uit het oog te verliezen.

Doel: een actief woonbeleid voeren binnen de grenzen van de gemeente en acties ondernemen om de woonkwaliteit van de inwoners te garanderen en te verbeteren.

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 • Adviseren van diensten en beleidsorganen over o.a. lokaal woonbeleid
 • Opvolgen van de tendensen en evoluties in de wetgeving (o.a. de Vlaamse wooncode)

 • Het verstrekken van informatie over het lokaal woonbeleid
   
 • De opmaak en het bijhouden van de inventaris van leegstand en verkrotting
 • Onderzoek naar kwaliteit van woningen (onbewoonbaarheid, ongeschiktheid, conformiteitsverklaringen huurwoningen …) (beroepskwalificatie te verwerven via een opleidings- (voor nieuwe woningcontroleurs) of EVC-traject (voor ervaren woningcontroleurs))
   
 • Coördinatie en overleg met de verschillende actoren op het vlak van woonbeleid (o.a. de intergemeentelijke samenwerking in kader van het beleidsthema wonen)

   

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor diploma (of hiermee gelijkgesteld) of je beschikt over 4 jaar anciënniteit in de sector en slaagt voor de capaciteitstest.
 • Je beschikt over een goede kennis van de Vlaamse codex wonen.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B.
 • Je legt een attest van goed gedrag en zeden voor.
 • Je hebt een positieve ingesteldheid en je kan omgaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding.
 • Je kunt autonoom werken.

Aanbod

• Contract onbepaalde duur
• Maaltijdcheques van 8 euro
• Hospitalisatieverzekering met gunstige tarieven voor gezinsleden
• Tweede pensioenpijler van 2,5%
• Ruime opleidingsmogelijkheden
• Fietsvergoeding (27 eurocent)
• Terugbetaling openbaar vervoer
• Eindejaarstoelage in december
• Vakantiegeld mei
• Premies en kortingen via de GSD-V
• Gemeentelijke cadeaucheques en ecocheques
• Teamversterkende en sportieve activiteiten

 

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 21 april 2024 (datum poststempel of e-sollicatie telt).

Het schriftelijk gedeelte van de selectieproeven is voorzien op 7 mei 2024 om 17.00 uur.

Het mondeling gedeelte van de selectieproeven is voorzien op 28 mei 2024 vanaf 09.00 uur.

Voor verdere vragen omtrent de selectieprocedure kan je terecht bij de personeelsdienst via selecties@lede.be 

Solliciteer nu