Algemeen directeur (m/v/x)

De job in het kort

Het gemeentebestuur is een lokaal bestuur met ongeveer 180 personeelsleden (onderwijs uitgezonderd), een moderne en dynamische organisatie, met een uitgebreid dienstverleningsaanbod.

Op 1 januari 2019 werd gemeente en OCMW Merelbeke één organisatie. Het gemeente- en OCMW-bestuur is op zoek naar één algemeen directeur voor beide organisaties.

De algemeen directeur vormt een verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke en OCMW-organisatie. Hij/zij waakt over de eenheid binnen de organisatie en ondersteunt de gemeente en het OCMW bij de realisatie van hun doelstellingen. Voorts waakt hij/zij ook over de adequaatheid en de continuïteit van de individuele en collectieve dienstverlening aan de bevolking.

De algemeen directeur beschikt over verschillende taken. Zo staat hij/zij onder meer in voor de goede werking van de diensten van de gemeente en het OCMW en ziet toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid. Hij/zij is eveneens voorzitter en drijvende kracht achter het managementteam en heeft belangrijke voorbereidings- en adviesverleningsopdrachten.

De voornaamste taken van de algemeen directeur zijn decretaal bepaald en zullen verder worden besproken in de verschillende resultaatsgebieden.

Profiel

Je hebt een masterdiploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat werd gelijkgesteld met universitair onderwijs.

Gelet op de specificiteit van de functie is het noodzakelijk dat je beschikt over minimaal vier jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op managementniveau.

Aanbod

Interesse?

De informatienota kan je raadplegen via de gemeentelijke website www.merelbeke.be. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Geoffrey Verleyen (personeelsverantwoordelijke) op het nummer 09 210 33 01 of via e-mail: personeelsbeheer@merelbeke.be
Hoe kan je solliciteren?
Je kan je kandidaatstelling ten laatste op maandag 17/02/2020 elektronisch indienen via het e-sollicitatieformulier op de gemeentelijke website www.merelbeke.be.

Solliciteer nu Terug Open de infobundel