Spontane sollicitatie - onderwijs

Met een spontane sollicitatie toont u aan dat u geïnteresseerd bent om te werken bij GILKO Merelbeke.

Spontane sollicitatie - jobstudent

Met een spontane sollicitatie toont u aan dat u geïnteresseerd bent om als jobstudent te werken bij de gemeente Merelbeke.

Spontane sollicitatie - gemeente

Met een spontane sollicitatie toont u aan dat u geïnteresseerd bent om te werken bij de gemeente Merelbeke.

Deskundige mobiliteit (m/v/x)

Je maakt deel uit van de dienst ruimtelijk beleid. Deze dienst is bevoegd voor de coördinatie van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid, het beheer van de publieke ruimte en voor het streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Je werkt onder de leiding van en rapporteert aan de coördinator ruimtelijk beleid. Binnen de dienst ruimtelijk beleid werk je samen met andere deskundigen om tot een geïntegreerd ruimtelijk beleid te komen.

Je staat in voor o.a.:

  • opvolging van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en integratie in de visie van de dienst ruimtelijk beleid;
  • behandeling van aanvragen van signalisatievergunningen en –verordeningen.

Je werkt hiervoor nauw samen met de technische dienst, de politie en externen.